Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Începe sezonul estival la Slatina.

 Sezonul estival la ʺPlaja Oltʺ, va începe din data de 10.06.2022! Programul de funcționare va fi în intervalul orar 09.30-22.00, de luni până duminică. Vă așteptăm cu drag, să vă bucurați de frumusețea și atracțiile oferite de Clubul Nautic și de Agrement ʺPlaja Oltʺ!
 

Inchide anunt

Compania de Apă Olt – Proiecte de investiții pentru orașul Corabia


S.C. Compania de Apă Olt S.A. a semnat, în data de 09.07.2021, contractul de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”, din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020”.
În orașul Corabia, S.C. Compania de Apă Olt S.A. va realiza lucrări de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă existente pentru a asigura racordarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă.

Investiții în sistemul de alimentare cu apă:

- Reabilitarea frontului de captare existent (Vârtopu)- 8 puțuri
realizate prin reforare;
- Reabilitare conducta de aducțiune front de captare Vârtopu - Gospodaria de apă Corabia-1,65 km;
- Reabilitare stație de tratare;
- Reabilitare stație de pompare apă potabilă aflată în Gospodaria de apă
Corabia;
- Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei, aflat în
Gospodaria de apă Corabia.

Tudor Vladimirescu :
- Execuție foraje noi – 2 buc;
- Conductă de aducțiune-0.015 km
- Construire statie de pompare apă potabilă;
- Construire stație tratare apă potabilă;
- Rețea de distribuție apă -7,94 km;
- Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1 buc.

Vârtopu:
- Execuție foraje noi – 2 buc;
- Conductă de aducțiune - 0.022 km
- Construire stație de pompare apă potabilă;
- Construire stație tratare apă potabilă;
- Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1buc;
- Rețea de distribuție apă L=9,25 km.

Investiții în sistemul de canalizare:
- Extindere rețele de canalizare L=31,15 km;
- Reabilitare rețele de canalizare existente L = 15,51 km;
- Construire stații de pompare apă uzată -19 buc;
- Conducte de refulare noi – 3,35 km;
- Construire stație noua de epurare pe amplasamentul stației de epurare
Existente.

Contractul ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” a fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, asocierii S.C. TOP DECON SRL și S.C. SCADT SA, lider de asociere fiind S.C. TOP DECON SRL.
Valoarea contractului este de 53.046.350,88 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.
Durata contractului de execuție este de 39 luni, la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.

”Chiar dacă orașul Corabia a pierdut, acum nouă ani, startul investițiilor în modernizarea și extinderea sistemului de apă și canalizare, acum vom schimba în totalitate infrastructura veche de apă și canalizare și vom introduce rețele noi pe toate străzile. Vom crește standardele de viață ale locuitorilor, vom îmbunătăți calitatea apei furnizate, contribuind totodată, la dezvoltarea orașului Corabia. Investim azi pentru orașul Corabia de mâine”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt.

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.
 

Inchide anunt

COMPANIA DE APĂ OLT ÎNCEPE INVESTIȚIILE ÎN MUNICIPIUL CARACAL

S.C. Compania de Apă Olt S.A. a semnat, în data de 8.07.2021, contractul de lucrări „Reabilitare Sistem de tratare apă în aglomerarea Caracal”, din cadrul proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020”.
Acesta este unul din cele trei contracte prin care întreg sistemul de alimentare cu apă din municipiul Caracal va fi modernizat.
Prin contractul de lucrări ”Reabilitare Sistem de tratare apă în aglomerarea Caracal”, se vor realiza următoarele investiții:
• Reabilitare conductă de aducțiune existentă – 18 km;
• Reabilitare Gospodăria de apă Redea;
• Reabilitare Gospodăria de apă Anton Pann;
• Reabilitare Gospodăria de apă Preuzinal.

Contractul a fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, asocierii SC ELSACO ELECTRONIC SRL & CVW TECHNOLOGIES SA & CARMIN POPSTAR SRL, lider de asociere fiind SC ELSACO ELECTRONIC SRL. Valoarea contractului este de 35.669.971,51 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.
Durata contractului de execuție este de 35 luni (6 luni durata de elaborare a proiectului tehnic, 26 de luni perioada efectivă de execuție a lucrărilor și 3 luni perioada de teste și punere în funcțiune), la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.

”Acesta este primul contract de lucrări pe care îl semnăm pentru municipiul Caracal și mă bucur că pot să îi anunț pe locuitorii acestui oraș că vom începe investițiile în modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Cele mai multe fonduri din proiectul cu finanțare europeană ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020” au fost alocate municipiului Caracal.
Pentru că nu a făcut parte, atunci, din Compania de Apă Olt, Caracalul nu a putut beneficia de investițiile prin Programul Operațional Sectorial, așa că prin POIM avem șansa să schimbăm în totalitate, infrastructura veche de apă și canalizare, a municipiului și să îmbunătățim calitatea apei furnizate.
Compania de Apă Olt contribuie, în acest fel, la dezvoltarea municipiului Caracal, un oraș important pe harta istorică și culturală a județului Olt, aflat acum în plină transformare. Investim azi pentru municipiul Caracal de mâine”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general al Companiei de Apă Olt.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Compania de Apă Olt va îmbunătăți standardele de viață ale locuitorilor din cele 25 de localități unde se vor realiza investiții, obiectivul principal fiind creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
 

Inchide anunt

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI pentru Contract de finanțare Nr. M2-1117 din 13.12.2020

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Data: 16 IUNIE 2021

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI pentru Contract de finanțare Nr. M2-1117 din 13.12.2020 - “Granturi pentru capital de lucru acordat beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa 2”


TONKA SPORT GM S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul “Granturi pentru
capital de lucru acordat beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economica in un-ul din domeniile de activitate prevazute in anexa 2” proiect nr RUE M2- 1117 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afa-ceri/ AIMMAIPE , respectiv de la 18.12.2020 până la 16.06.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea firmei TONKA SPORT GM S.R.L.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 278515.40 (valoarea totala) din care : 242187.30 lei grant si 36328.10 lei cofinanțare.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]


TONKA SPORT GM S.R.L.
CUI/CIF 30956714
Nr Inregistrare Reg. Comertului: J28/728/2012
Adresa: LOCALITATEA SLATINA, JUDETUL OLT.

Persoană de contact:
POPA IOANA CRISTINA
Telefon: 0766888672
 

Inchide anunt

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA
Asociatia “Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, a implementat in perioada 2 octombrie 2018 – 22 mai 2021 proiectul „Practica in intreprinderi simulate – vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM)”, cod Mysmis 109355.
Proiectul PRACTISIM a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si a avut drept obiectiv creșterea angajabilităţii studentilor printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesionala si stagii de practica in intreprinderi simulate care au condus la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare inserției acestora pe piața muncii.
Grupul tinta al proiectului PRACTISIM a fost format din 271 studenti (dintre care 166 femei) inmatriculati la Universitatea din Craiova.
Toți membrii grupului țintă au beneficiat de servicii de consiliere si orientare profesionala in urma carora li s-au recomandat anumite meserii sau programe de formare profesională în funcție de potențialul vocațional individual și interesele lor. De asemenea, toti studentii au participat la stagii de practica in intreprinderi simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practica si vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.
In plus, au fost organizate 2 targuri ale întreprinderilor simulate, în cadrul carora studenţii au exersat într-un mediu real procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică. In cadrul acestor targuri au fost premiati studentii primelor 3 intreprinderi simulate clasificate in functie de performantele obtinute.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
E-mail: office@europroject.org.ro
Tel: 0744.226.919
 

Inchide anunt

Lansarea proiectului Tech Ac@demy

ANUNT DE PRESA
Proiectul „Tech Ac@demy” este implementat în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2022 de către “Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT).
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea participarii angajatilor din regiunile Sud Vest, Sud Muntenia si Sud Est, la programele de formare profesionala continua, prin oferirea in cadrul IT Bootcamp catre 660 de angajati (dintre care 200 vor fi din categoria angajatilor cu nivel scazut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani sau care provin din mediul rural defavorizat) de cursuri de dezvoltare a competentelor digitale si prin promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programe de formare profesionala continua.

Grupul țintă al proiectului Tech Ac@demy este format din 660 de angajati (inclusiv persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale), cu domiciliul/resedinta in regiunile Sud Vest, Sud si Sud Est, cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani. Dintre acestia, cel putin 200 de persoane (minim 30%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:
- persoane cu nivel scazut de calificare
- persoane din mediul rural
- persoane cu varsta peste 40 ani.
Fiecare cursant va beneficia de 10 ore de consiliere profesională pentru stabilirea acțiunilor viitoare și identificarea nevoilor de instruire conform aptitudinilor actuale. Ulterior, toți cursanții vor participa la IT Bootcamp, un program accelerat de 80 de ore de dezvoltare a competențelor digitale, cel putin 90% dintre ei vor obtine o diploma recunoscuta ANC.
Proiectul Tech Ac@demy este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să ne contactați prin intermediul web site-ului www.europroject.org.ro, secțiunea Contact.
 

Inchide anunt

ANUNȚ S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., se confruntă zilnic cu probleme ce determină înfundarea canalizării, atât a rețelelor publice cât și a racordurilor utilizatorilor, din cauza utilizării incorecte al acestora, în care sunt frecvent aruncate diverse materiale astfel:
Șervețele umede;
Bețișoare de urechi;
Absorbante;
Deșeuri alimentare;
Deșeuri plastice;
Deșeuri textile;
Deșeuri material lemnos;
Betoane și materiale de construcții sparte, etc. 

NU ARUNCAȚI ÎN REȚELELE DE CANALIZARE ASEMENEA MATERIALE!!!
  Pe lângă înfundarea rețelelor de canalizare, o mare parte din materialele enumerate, ajung în stațiile de pompare ape uzate și stațiile de epurare, unde produc uzură prematură și defectarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, ducând la scoaterea din funcțiune a acestora.
Facem apel și pe această cale, la utilizatorii serviciului de canalizare-epurare ape uzate, să folosească în mod corect rețeaua de canalizare deoarece materialele menționate, TREBUIE să ajungă de fapt, în pubelele de gunoi!
Vă mulțumim!
 

Inchide anunt

ANUNȚ IMPORTANT OLT TV

CASIERIA ANUNȚURI OLT TV funcționează între orele 08.30-16.30, zilnic de luni până vineri la sediul din
SLATINA, STR. ALEEA ROZELOR, NR. 2, PARTER, pentru programul cu publicul în vederea publicării anunțurilor.
Pași pentru încasări on line și publicare anunțuri (fără deplasare la sediul OLT TV):
1. Trimiteți textul anunțului la adresa de e-mail anunt.olttv@yahoo.ro sau telefonic / fax la numărul 0349883199;
2. Efectuați plata prin virament bancar în contul :

RO 46 PIRB 3000 7733 4400 1000;

3. Sunați la telefon și confirmați operatorului Olt Tv efectuarea plății sau pe e-mail.