Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
ANUNȚ   Inspectoratul Școlar Județean Olt
27.06.2022
Autor articol: null admin
Vizualizari: 44

ANUNȚ   Inspectoratul Școlar Județean Olt


ANUNȚ
 
Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Olt, după cum urmează:
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, loc. Balș, jud. Olt - Director adjunct
  Școala Gimnazială nr. 1, loc. Balș, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială nr. 1, loc. Balș, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială, loc. Brastavățu, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Călui, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Nicolae Marineanu”, loc. Cezieni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu”, Corabia, jud. Olt - Director adjunct 
Liceul Tehnologic, loc. Crâmpoia, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Cungrea, jud. Olt - Director 
Liceul Tehnologic, loc. Drăgănești-Olt, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială „Neda Marinescu”, loc. Grădinile, jud. Olt - Director 
Liceul Tehnologic, loc. Iancu Jianu, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială Milcovu din Deal, loc. Milcov, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Movileni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Oboga, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Optași-Măgura, jud. Olt - Director
Școala Gimnazială, loc. Poboru, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Radomirești, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Sâmburești, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Schitu, jud. Olt - Director 
Clubul Sportiv Școlar, loc. Slatina, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială „Eugen Ionescu”, loc. Slatina, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială „Gheorghe Popescu” Mărgineni-Slobozia, loc. Scornicești, jud. Olt - Director adjunct 
Școala Gimnazială Alunișu, loc. Spineni, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Studina, jud. Olt - Director 
Școala Gimnazială, loc. Teslui, jud. Olt – Director
Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.
La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
 a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art.149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".
Dosarele candidaţilor, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie, se încarcă în aplicația informatică dedicată, în perioada 28 iunie – 17 iulie 2022.
Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.
Proba de interviu se va desfășura în perioada 22 – 29 septembrie 2022.
Metodologia de concurs, procedura privind utilizarea platformei de înscriere la concurs, bibliografia, fişele posturilor pentru director şi director ajunct, locaţia în care se va desfășura proba de interviu şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0249.410.927, de luni până joi între orele 10.00 - 15.00 și vinerea între orele 10.00 – 14.00.
 
Inspector școlar general,
Ion – Adrian BĂRBULETE

 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE